روغن ترمز

 • 1
روغن ترمز آیسین DOT4 حجم 500 سی سی
ناموجود
 • تکنولوژی تمام سنتزی (فول سنتتیک)
 • استاندارد DOT4
 • روغن ترمز آبی رنگ
 • ساخت کره جنوبی
توضیحات
روغن ترمز آیسین DOT3 حجم 500 سی سی
ناموجود
 • تکنولوژی تمام سنتزی (فول سنتتیک)
 • استاندارد DOT3
 • روغن ترمز زرد رنگ
 • ساخت کره جنوبی
توضیحات
روغن ترمز فومن شیمی DOT4 حجم 250 سی سی
ناموجود
 • تکنولوژی غیر نفتی
 • استاندارد DOT4
 • روغن ترمز آبی رنگ
 • ساخت ایران
توضیحات
روغن ترمز فومن شیمی DOT3 حجم 250 سی سی
ناموجود
 • تکنولوژی غیر نفتی
 • استاندارد DOT3
 • روغن ترمز زرد رنگ
 • ساخت ایران
توضیحات
 • 1