روغن موتور

روغن موتور آدینول 10W40 SN حجم 4 لیتر
240000 تومان
 • دارای سطح کیفی SN
 • گرانوی 10W40
 • تکنولوژی نیمه سنتتیک
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت آلمان
افزودن به سبد خرید توضیحات
روغن موتور آیسین 5W30 SN حجم 4 لیتر
به زودی
 • دارای سطح کیفی SN
 • گرانوی 5W30
 • تکنولوژی تمام سنتتیک (Fully synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت کره جنوبی
 • برند ژاپنی
توضیحات
روغن موتور آیسین 5W40 SN حجم 4 لیتر
290000 تومان
 • دارای سطح کیفی SN
 • گرانوی 5W40
 • تکنولوژی تمام سنتتیک (Fully synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت کره جنوبی
 • برند ژاپنی
افزودن به سبد خرید توضیحات
روغن موتور آیسین 10W40 SN حجم 4 لیتر
230000 تومان
 • دارای سطح کیفی SN
 • گرانوی 10W40
 • تکنولوژی نیمه سنتتیک  ( Semi synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت کره جنوبی
 • برند ژاپنی
افزودن به سبد خرید توضیحات
روغن موتور آیسین 5W30 SN حجم 1 لیتر
111000 تومان 99000 تومان
 • دارای سطح کیفی SN
 • گرانوی 5W30
 • تکنولوژی تمام سنتتیک (Fully synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت کره جنوبی
 • برند ژاپنی
افزودن به سبد خرید توضیحات
روغن موتور آیسین 5W40 SN حجم 1 لیتر
به زودی
 • دارای سطح کیفی ( API  SN  )
 • گرانوی ( SAE 5W40  )
 • تکنولوژی تمام سنتتیک (Fully synthetic  )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت کره جنوبی
 • برند ژاپنی
توضیحات