محصولات توتال

روغن موتور توتال 20W50 مدل Quartz 5000 حجم 4 لیتر
ناموجود

برند: توتـــال                   دسته بندی : روغن موتور  

ویژگی های محصول

 • دارای سطح کیفی SL و گرانوی 20W50
 • معدنی  ( Mineral )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت امارات
توضیحات
روغن موتور توتال 10W40 مدل Quartz 7000 حجم 4 لیتر
ناموجود

برند: توتـــال                   دسته بندی : روغن موتور 

ویژگی های محصول

 • دارای سطح کیفی SN و گرانوی 10W40
 • تکنولوژی نیمه سنتتیک  ( Semi synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت امارات
توضیحات
روغن موتور توتال 5W40 مدل Quartz 9000 حجم 4 لیتر
ناموجود

برند: توتـــال                   دسته بندی : روغن موتور 

 ویژگی های محصول

 • دارای سطح کیفی SN و گرانوی 5W40
 • تکنولوژی تمام سنتتیک  ( Fully synthetic )
 • تاییدیه استاندارد از خودرو سازی های معتبر
 • ساخت امارات
توضیحات