مکمل سیستم سوخت رسانی

  • 1
اوکتان بوستر موتول حجم 300 سی سی
ناموجود
  • اوکتان جهت افزایش 5 واحدی عدد اوکتان بنزین
  • بهبود عملکرد و احتراق موتور
  • ممانعت از ناک (کوبش موتور) و احتراق ناقص
  • کاهش مصرف سوخت و آلاینده های محیطی
  • محصول فرانسه 
توضیحات
  • 1